Σάββατο, 3 Μαΐου 2014

Παρουσίαση: Δασικοί πόροι

Μια παρουσίαση για το επιλεγόμενο μάθημα της Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Α' Λυκείου σχετικά με τους Δασικούς πόρους.

More PowerPoint presentations from Agis Papadatos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου